LTU-orienteringen 2019

Etapp 6

Etappnamn Kallaxheden
Allmän information
Datum 30/9
Starttid 19.00-20.00 Nattetapp, glöm inte pannlyse!
Plats Kallaxheden. Infarten till F21. Mitt emot ligger BDX. Skärm som vägvisning finns vid infarten till F21 från Kallaxvägen.
Parkering Vid infarten till F21 från Kallaxvägen finns parkeringsytor i direkt anslutning till målet. Följ arrangörernas anvisningar så ryms vi alla.
Karta Skala 1:10 000; Kvärträsket - Kallax flygplats 2.5 meters ekvidistans.
Kartpris 20 kr
Banor
Korta banan 2 km; Lättlöpt tallhed mestadels längs fina stigar, svag kupering och god sikt.
Mellan banan 3.5 km; Lättlöpt tallhed med inslag av sandiga stigar. Svag kupering och god sikt.
Långa banan 5.4 km; Lättlöpt tallhed med svag kupering och böljande höjdformationer. God sikt.Kompass rekommenderas starkt!
Övrig information
Glöm inte pannlampa!

Maximalt tillåten tid 2 timmar.

Obs!! Tävlande som bryter måste anmäla sig vid målet, så att arrangörerna vet vilka som är kvar i skogen. Vi påminner också om att deltagandet i LTU-orienteringen sker på egen risk och att arrangörerna fråntar sig allt ansvar för skada som kan uppkomma.

Arrangörer Teknikvetenskap och matematik
Kontakt TVM Lena Turesson 070-581 60 65 TVM Erik Olsson 070-255 86 10